Dom Pomocy Społecznej w Wygnanowicach

Idź do spisu treści

Menu główne

Archiwum

Zapytanie ofertowe na udzielenie zamówienie pt.
"Zakup i dostawa artykułów spożywczych w pakietach dla DPS Wygnanowice"

1. Ogłoszenie
2. Zapytanie ofertowe
3. Formularz ofertowy - zał. 1
4. Oświadczenie o środkach - zał. 2
5. Umowa - zał. 3

Zestawienie rocznego zapotrzebowania w danym pakiecie:
Pakiet A: Mięso i jego wyroby - zał. 1A
Pakiet B: Drób i jego wyroby - zał. 1B
Pakiet C: Artykuły mleczarskie - zał. 1C
Pakiet D: Pieczywo - zał. 1D
Pakiet E: Warzywa gruntowe - zał. 1E
Pakiet F: Ryby - zał. 1F
Pakiet G: Mrożonki spożywcze - zał. 1G
Pakiet H: Jaja - zał. 1H
Pakiet J: Artykuły ogólnospożywcze - zał. 1J

"Remont łazienki w budynku B DPS Wygnanowice"

1. Zapytanie ofertowe
2. Formularz ofertowy - zał. 1
3. Wzór umowy - zał. 2
4. Przedmiar robót - zał. 3

____________________________________________________________________________________________________
"Wymiana pieca c.o. w budynku A DPS Wygnanowice"

1. Zapytanie ofertowe
2. Formularz ofertowy - zał.1
3. Wzór umowy - zał. 2
4. Obmiar


___________________________________________________________________________________________________

Zapytanie ofertowe na udzielenie zamówienia                                      
"Remont odwodnienia budynku w DPS Wygnanowice"

1. Zapytanie ofertowe
2. Formularz ofertowy - zał. 1
3. Wzór umowy - zał. 2
4. Przedmiar robót - zał. 3

__________________________________________________________________

Zapytanie ofertowe na udzielenie zamówienia pt.
"Remont drogi i placu w DPS Wygnanowice"

1. Zapytanie ofertowe
2. Oferta - zał. 1
3. Umowa - zał. 2
4. Przedmiar robót - zał. 3

___________________________________________________________________
Zapytanie ofertowe na udzielenie zamówienia:
Remont oświetlenia i wentylacji w kuchni centralnej

1. Zapytanie ofertowe
2. Oferta - zał.1
3. Umowa-zał.2
3. Przedmiar robót
____________________________________________________________________
Zapytanie ofertowe na udzielenie zamówienia:
Remont odwodnienia

1. Zapytanie ofertowe
2. Oferta - zał.1
2. Wzór umowy - zał. 2
3. Przedmiar robót
_____________________________________________________________________

Zapytanie ofertowe na udzielenie zamówienia:
Remont szaf wnękowychw budynku A i B DPS w Wygnanowicach

1. Zapytanie ofertowe
2. Oferta - zał.1
3. Umowa - zał.2
4. Przedmiar robót - zał.3
_____________________________________________________________________
Ogłoszenie o sprzedaży pojazdu VW Caravelle w drodze pisemnego przetargu publicznego

1. Ogłoszenie
2. Regulamin
3. Oferta - zał.1
4. Umowa kupna - sprzedaży - zał.2
5. Specyfikacja techniczna pojazdu
(Pytania drogą mailową prosimy wysyłać na adres: dpswygnanowice@interia.pl)
_____________________________________________________________________

"Remont zmywalni naczyń w budynku dworku DPS Wygnanowice"

1. SIWZ
2. Oferta  - zał. 1
3. Umowa  - zał. 2
4. Przemiar robót  - zał. 3

opublikowano 29.09.2016 r.
____________________________________________________________________________________________________________
Przetarg nieograniczony na „Dostawę samochodu 9-osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych”

1.SIWZ
2. Oferta - zał.1
3. Oświadczenie art.22 - zał.2

4. Oświadczenie art. 24 - zał.3
5. Oświadczenie grupa kapitałowa - zał.4
6. Opis przedmiotu zamówienia - zał.5
7. Umowa - zał.6

Opublikowano 16-09-2016
______________________________________________________________________________________________________________
Zapytanie ofertowe na "Zakup i dostawę oleju napędowego grzewczego dla DPS Wygnanowice"

1. Zapytanie ofertowe
2. Oferta
3. Umowa
4. Oświadczenie
Opublikowano 11-08-2016
_________________________________________________________________________________________________________________________
Przetarg nieograniczony na "
Roboty budowlane przy budynku Dworku w Domu Pomocy Społecznej w Wygnanowicach"

1. SIWZ
2.Umowa  - zał. 1
3. Oferta  - zał. 2
4.
świadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówie  ? publicznych. - zał. 3
5.
świadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych .  - zał. 4
6. Oświadczenie o obowiązku posiadania uprawnień  - zał. 5
7. Wykaz podwykonawców  - zał. 6
8. Wykaz robót  - zał. 7
9. Specyfikacja techniczna  - zał. 8
10. Projekt budowalny
11. Przedmiar robót
RYSUNKI
1.
przyziemia - balustrada, nawierzchnia schodó w i tarasu
2.
schodów zewnętrznych  i tarasu -Inwentaryzacja
3.
rozwinięcia balustrady - 1
4.
rozwinięcia balustrady - 2
5.
rozwinięcia balustrady - 3
opublikowano 16-06-2016r.
______________________________________________________________________________________________________
Zapytanie ofertowe na "Zakup i dostawa artykułów spożywczych w pakietach"
Zapytanie ofertowe

II. Oferta

III. Środki

IV. Oświadczenie

V. Umowa

VI. Załączniki

1. 1A - mięso

2. 1B - drób
3. 1C - nabiał
4. 1D - pieczywo
5. 1E - owoce i warzywa
6. 1F - ryby
7. 1G - mrożonki
8. 1H - jaja
9. 1J - ogólnospożywcze
opublikowano 24-05-2016r.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Zapytanie ofertowe na
"Dostawa leków do DPS Wygnanowice"

I. Zapytanie ofertowe
II. Oświadczenie
III. Umowa
IV. Załączniki
1. Zał. 1 - oferta
2. Zał. 2 - wykaz leków refundowanych
3. Zał. 3 - wykaz leków 100%
opublikowano 08-03-2016
_________________________________________________________________________________________________________

2015 r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"
Ogłoszenie
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Wygnanowicach
z dnia 09 listopada 2015 roku na sprzedaż drewna opa  ?owego pochodzącego ze zniszczonego drzewostanu
w parku na terenie
siedziby DPS w drodze przetargu nieograniczonego ofertowego."

I. Ogłoszenie
II. Regulamin
III. Załączniki
1. Oferta
2. Umowa
3.Wycena
Opublikowano 09-11-2015
____________________________________________________________________
Zapytanie ofertowe na udzielenie zamówienia:
"
Remont alejek żwirowych DPS Wygnanowice''

I. SIWZ
II. Załączniki
1. Oferta
2. Umowa
3. Oświadczenie
Opublikowano 09-11-2015
____________________________________________________________________
Zapytanie ofertowe na udzielenie zamówienia:
"Likwidacja kanału napowietrzającego DPS Wygnanowice"

I. SIWZ
II. Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Wzór umowy
3. Oświadczenie
4. Przedmiar robót
Opublikowano 06-11-2015
_____________________________________________________________________
Zapytanie ofertowe na udzielenie zamówienia:
"Remont łazienek w budynku dworku DPS Wygnanowice"

I. SIWZ
II. Załączniki:
1. Formularz ofertowy
2. Wzór umowy
3. Oświadczenie
4. Przedmiar robót
Opublikowano 04-11-2015


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego