Kontakt

Adres: Dom Pomocy Społecznej w Wygnanowicach, Wygnanowice 40A, 21-065 Rybczewice Drugie 

Telefon kontaktowy: 81 58 54 063

Adres e-mail: biuro@dpswygnanowice.pl

 

   DYREKTOR - Pani Dorota Zybała  

telefon kontaktowy: 

81 58 54 809

501 023 794

adres e-mail:

dyrektor@dpswygnanowice.pl

  GŁÓWNY KSIĘGOWY                                                                                                                                                                                     

telefon kontaktowy:

81 58 54 840

501 023 648

adres e-mail:

ksiegowy@dpswygnanowice.pl

  PRACOWNIK SOCJALNY                                                                                                                                                                             

telefon kontaktowy:

81 58 54 063 wew. 29

adres e-mail:

pracowniksocjalny@dpswygnanowice.pl

  PSYCHOLOG                                                                                                                                                                                               

telefon kontaktowy:

81 58 54 063 wew. 21

adres e-mail:

psycholog@dpswygnanowice.pl

  PIELĘGNIARKA                                                                                                                                                                                                

telefon kontaktowy:

81 58 54 063 

adres e-mail:

pielegniarka@dpswygnanowice.pl

  INSPEKTOR DS. KADR I PŁAC                                                                                                                                                                  

telefon kontaktowy:

81 58 54 063 

adres e-mail:

kadry@dpswygnanowice.pl