Współpraca

Dom Pomocy Społecznej ściśle współpracuje ze Stowarzyszeniem Integracji Społecznej (SIS) w Świdniku od 1998 roku.

Jest to Organizacja Pożytku Publicznego, której celem jest m.in. tworzenie i rozwijanie różnych form zorganizowanej pomocy osobom niepełnosprawnym. Ponadto zadaniem SIS jest opracowywanie nowatorskich programów wspierania osób niepełnosprawnych, prowadzenie terapii, rehabilitacji i aktywizacji osób niepełnosprawnych oraz udzielanie wsparcia rodzinom osób niepełnosprawnym. SIS prowadzi działania mające na celu zapobiegać społecznemu wykluczeniu i marginalizacji osób niepełnosprawnych niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania, a także udziela wsparcia osobom starszym oraz  innym osobom zagrożonym marginalizacją i wykluczeniem społecznym
 

Możecie Państwo wesprzeć nasz Dom przekazując 1,5 % swojego podatku na konto SIS.

 

 

Możecie Państwo także przekazać datki pieniężne na numer bankowy Stowarzyszenia Integracji Społecznej w Świdniku:

Numer konta: 35 8689 0007 3003 9883 2000 0030

 

Wpłatom finansowym tj. datkom przekazanym na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego przysługuje ulga w zeznaniu podatkowym (PIT).